Tìm hiểu các thông tin về sở tư pháp TPHCM

Sở tư pháp TPHCM tính đến nay đã thành lập được 40 năm và trải qua nhiều giai đoạn đổi mới của thành phố. Giữ vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của TPHCM.

Tìm hiểu các thông tin về Sở tư pháp TPHCM

Sở tư pháp được coi là cơ quan đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật. Vậy Sở tư pháp là gì? Cùng Arental Việt Nam tìm hiểu các thông tin liên quan đến Sở tư pháp TPHCM qua bài viết dưới đây. 

1. Sở tư pháp là gì? 

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần kiến tạo một xã hội văn minh, phát triển bền vững.

Sở tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như:

 • Soạn thảo, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật địa phương.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố.
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.
 • Hỗ trợ tư pháp cho người dân, doanh nghiệp.
 • Quản lý hoạt động luật sư, công chứng, tư pháp công an…

Với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, Sở Tư pháp luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng một hệ thống tư pháp công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Sở Tư pháp luôn hướng đến người dân, coi người dân là trung tâm của mọi hoạt động. Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

2. Nhiệm vụ của Sở tư pháp TPHCM

Sở tư pháp có các nhiệm vụ trọng tâm:

 • Trình lên UBND tỉnh các dự thảo, văn bản, quyết định, kế hoạch, cải cách,...thuộc lĩnh vực tư pháp.
 • Trình trực tiếp lên chủ tịch UBND tỉnh các văn bản, quyết định, văn bản cần phê duyệt thuộc lĩnh vực tư pháp và công tác thi hành pháp luật.
 • Tham gia và phối hợp xây dựng, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật.
 • Theo dõi công tác thi hành pháp luật, lập báo cáo tổng hợp.
 • Kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thông qua các công tác rà soát, kiểm tra và tổng hợp.
 • Kiểm soát các thủ tục hành chính như hướng dẫn, cho ý kiến về thủ tục hành chính, nghiên cứu, đề xuất phương án liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính.
 • Phổ biến và giáo dục kiến thức pháp luật chuyên môn cho cán bộ, hòa giải ở cơ sở.
 • Xử lý các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi.
 • Tiếp nhận, xử lý và lập lý lịch tư pháp.
 • Công tác bồi thường nhà nước, cung cấp thông tin và hướng dẫn người bị thiệt hại làm thủ tục nhận bồi thường.
 • Trợ giúp pháp lý đối với các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
 • Quản lý danh sách luật sư địa phương và tư vấn pháp luật với các tổ chức hành nghề luật.
 • Các công tác liên quan đến công chứng.
 • Theo dõi, đánh giá, cấp giấy hành nghề giám định tư pháp.
 • Tổ chức quy hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ về đấu giá tài sản.
 • Trọng tài thương mại.
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất.
 • Công tác pháp chế.
 • Quản lý công tác thi hành pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc thực hiện theo quy định pháp luật.

Sở tư pháp tphcm đã trải qua 39 năm hoạt động.

Sở tư pháp TPHCM đã trải qua 40 năm hoạt động và trải qua nhiều giai đoạn đổi mới của thành phố. 

3. Cơ cấu tổ chức của Sở tư pháp

Ban giám đốc đóng vai trò như thuyền trưởng, dẫn dắt con tàu Sở Tư pháp tiến về phía trước. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc và tối đa 3 Phó giám đốc, Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ nhiệm vụ cho các phòng ban thuộc Sở.

Đội ngũ cán bộ của Sở Tư pháp được chia thành các phòng ban chuyên môn, mỗi phòng ban đảm nhiệm một chức năng riêng biệt:

 • Văn phòng Sở: Giúp việc cho Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Sở.
 • Phòng tổ chức: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của Sở.
 • Thanh tra Sở: Thanh tra việc thi hành pháp luật trong Sở.
 • Phòng kiểm tra văn bản: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở.
 • Phòng văn bản pháp quy: Hỗ trợ việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở.
 • Phòng công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm pháp luật: Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý công tác thi hành án dân sự, hành chính.
 • Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
 • Phòng hộ tịch, quốc tịch: Quản lý về hộ tịch, quốc tịch.
 • Phòng lý lịch tư pháp: Cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp.
 • Phòng bổ trợ tư pháp: Hỗ trợ tư pháp cho người nghèo, trẻ em, người bị oan sai.
 • Các phòng công chứng: Cung cấp dịch vụ công chứng.
 • Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng: Cung cấp thông tin, tư vấn về công chứng.
 • Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý nhà nước.
 • Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản: Tổ chức bán đấu giá tài sản.

Mỗi phòng ban đều đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, góp phần đảm bảo công lý và sự an toàn cho người dân.

4. Những nhiệm vụ của sở tư pháp được thay đổi

Bổ sung nhiệm vụ:

 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và an toàn cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến việc chứng thực, thông báo, giao nhận, trích lục, cưỡng chế… Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
 • Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp… giúp doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.
 • Giải quyết các vụ phá sản, tổ chức thanh lý tài sản… bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình giải quyết phá sản.
 • Giám sát hoạt động thanh lý tài sản, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ và người có tài sản bị thanh lý.
 • Đăng ký biện pháp bảo đảm, giúp đảm bảo an toàn cho giao dịch. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

>>>>> Chỗ ngồi làm việc theo ngày giá rẻ quận 2

Trong những năm qua, cán bộ công tác không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân.

Trong những năm qua, cán bộ công tác không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân.

Giảm bớt nhiệm vụ 

 • Kiểm soát về thủ tục hành chính.
 • Xây dựng quy ước, hương ước cộng đồng dân cư.
 • Tổ chức các cuộc lấy ý kiến của người dân về dự án pháp lệnh và pháp luật.

5. Địa chỉ liên hệ Sở tư pháp TPHCM và giờ làm việc

Địa chỉ Sở tư pháp TPHCM liên hệ trực tiếp tại số 141-143 đường Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại kết nối từ xa: (+028) 38 29 70 52

Số Fax: (+848) 38 24 31 55

Website truy cập: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Địa chỉ email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc Sở tư pháp TPHCM:

Từ thứ 2 đến thứ 6  buổi sáng từ 07h30 - 11h30, chiều từ 13h00 - 17h00. 

Thứ 7 từ 07h30 - 11h30 và chỉ làm việc buổi sáng.

6. Ý nghĩa của ngành Tư pháp Việt Nam

Ngành Tư pháp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội của Việt Nam. Nó mang ý nghĩa to lớn trên nhiều phương diện:

Xây dựng pháp luật

Từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946, khẳng định quyền tự do dân chủ của nhân dân, đến những bản Hiến pháp sửa đổi phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, Sở Tư pháp luôn tham gia tích cực vào quá trình soạn thảo, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước.

Với chủ trương xây dựng chính quyền nhân dân, Sở Tư pháp tham gia xây dựng các bộ luật thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa,... đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Song song đó, Sở Tư pháp cũng tham gia soạn thảo luật để đảm bảo mỗi người dân thực hiện đúng nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và không ngừng tiến bộ.

Có thể nói, Sở Tư pháp là một nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam. Nhờ những đóng góp to lớn của Sở Tư pháp, Việt Nam đã có một nền móng pháp lý vững chắc, tạo điều kiện cho đất nước phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế.

Những cuộc họp thường niên đề ra những nhiệm vụ quan trọng.

Những cuộc họp thường niên đề ra những nhiệm vụ quan trọng.

Phổ biến vào giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, gieo mầm tri thức pháp luật cho từng cá nhân, từng tổ chức, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, pháp quyền.

Hoạt động phổ cập kiến thức pháp luật được Sở Tư pháp đặc biệt chú trọng, thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Thông qua các hình thức đa dạng, sáng tạo, từ hội thảo, tập huấn đến tuyên truyền trực quan, kiến thức pháp luật được lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

Mục tiêu của công tác này không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, mà còn tạo dựng niềm tin vào chính quyền các cấp. Khi người dân hiểu rõ pháp luật, họ sẽ tự giác chấp hành, từ đó góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mỗi người dân đều có trách nhiệm và quyền lợi khi thực hiện đúng các quy định pháp luật. Việc tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sở Tư pháp cam kết đồng hành cùng người dân trên con đường tiếp cận và thực thi pháp luật. Hãy cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh, nơi pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm minh.

Quản lý về mặt tổ chức các tòa án địa phương

Sau khi đất nước thống nhất, hệ thống Tòa án Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tư pháp công bằng, minh bạch và dân chủ.

Cải cách quan trọng nhất là quy định mới về các phiên tòa, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và đảm bảo tính dân chủ. Các cấp xét xử được tổ chức chặt chẽ, bao gồm phiên tòa sơ cấp, phiên tòa đệ nhị cấp và Tòa án tối cao.

Quyền lợi của bị can cũng được chú trọng: họ được bảo vệ bởi luật pháp và có quyền được bào chữa. Nhân dân cũng được trao quyền tố tụng, góp phần nâng cao tính công khai và minh bạch trong hoạt động xét xử.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp, bao gồm công tố viên, thẩm phán, dự thẩm và tư pháp công an. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp được nâng cao, đảm bảo các phiên tòa được xét xử nghiêm minh, công bằng.

Những cải cách này đã tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với hệ thống Tòa án và củng cố uy tín của bộ máy pháp luật. Hệ thống Tòa án Việt Nam ngày nay là một nền tảng vững chắc cho công lý, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

7. Một số câu hỏi liên quan đến Sở tư pháp

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp?

 • Soạn thảo, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật địa phương.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trên địa bàn.
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.
 • Hỗ trợ tư pháp cho người dân, doanh nghiệp.
 • Quản lý hoạt động luật sư, công chứng, tư pháp công an…

Đối tượng được Sở Tư pháp hỗ trợ tư pháp?

Sở Tư pháp luôn sẵn sàng hỗ trợ tư pháp cho các đối tượng sau:

 • Người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo.
 • Nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người.
 • Trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi.
 • Người dân tộc thiểu số.
 • Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người hoạt động trong ngành tư pháp.
 • Cá nhân, tổ chức có yêu cầu hỗ trợ tư pháp.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn có thể hỗ trợ tư pháp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục để được Sở Tư pháp hỗ trợ tư pháp?

 • Người có nhu cầu hỗ trợ tư pháp làm đơn đề nghị hỗ trợ tư pháp theo mẫu quy định.
 • Nộp đơn đề nghị hỗ trợ tư pháp tại Sở Tư pháp hoặc UBND cấp xã nơi cư trú.
 • Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc cần hỗ trợ tư pháp.

Một số kênh thông tin của Sở Tư pháp?

 • Website của Sở Tư pháp.
 • Fanpage của Sở Tư pháp.
 • Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.
 • Đường dây nóng của Sở Tư pháp.

Bài viết trên đã cho biết về Sở tư pháp TPHCM và những nhiệm vụ đặc biệt của Sở tư pháp. Đừng quên thường xuyên truy cập vào website Arental.vn để xem thêm nhiều bài viết hay và hữu ích khác nhé.

0903642689