Khám phá về các chức vụ trong công ty và công việc chi tiết của từng chức vụ

Doanh nghiệp hiện đại ngày nay đều có một cấu trúc tổ chức chặt chẽ, có sự phân bổ rõ ràng về nhiệm vụ và vai trò của từng thành viên trong công ty. Việc này giúp cho hoạt động trong doanh nghiệp được diễn ra một cách hiệu quả. Cùng tìm hiểu về các chức vụ trong công ty và mô tả công việc của từng chức vụ.

Khám phá tất tần tật các chức vụ trong công ty - Arental Vietnam

Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp có thể được chia thành các bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có một chức năng và nhiệm vụ riêng biệt. Ví dụ như phòng kinh doanh, phòng sản xuất, phòng tài chính, phòng nhân sự... Tùy thuộc vào quy mô và tính chất của doanh nghiệp mà sẽ có sự phân chia cụ thể hơn về nhiệm vụ và vai trò của các bộ phận này.

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc tổ chức doanh nghiệp, chúng ta hãy cùng Arental tìm hiểu về các chức vụ trong công ty và vai trò của từng chức vụ đó.

Các chức vụ quản lý cấp cao trong doanh nghiệp lớn

Các chức vụ quản lý cấp cao là những vị trí quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp. Có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động của công ty. Những chức vụ này thường có những quyền hạn lớn và phải đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp theo đúng hướng mục tiêu đã đề ra.

Chức vụ quản lý cấp cao

Các chức vụ quản lý cấp cao là những vị trí quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp

Giám đốc điều hành (CEO)

Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer) là người đứng đầu công ty. Có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Người này có tầm nhìn chiến lược và phải đưa ra các quyết định quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. CEO cũng có nhiệm vụ xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và cổ đông.

Một số vai trò chính của giám đốc điều hành gồm:

 • Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

 • Quản lý ngân sách và tài chính của công ty.

 • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách của công ty.

 • Lãnh đạo nhân viên và xây dựng môi trường làm việc tích cực trong công ty.

Giám đốc điều hành phó (COO)

Giám đốc điều hành phó (Chief Operating Officer) thường là người được bổ nhiệm bởi CEO để giúp đỡ và hỗ trợ các hoạt động của công ty. Vai trò của COO là đảm bảo sự vận hành hiệu quả của doanh nghiệp và xử lý các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh và nhân sự.

Một số vai trò chính của giám đốc điều hành phó gồm:

 • Phụ trách các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhân sự của công ty.

 • Đảm bảo sự liên kết và tương tác giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

 • Giúp CEO thực hiện và đánh giá hiệu quả của các chiến lược và kế hoạch của công ty.

 • Quản lý các dự án đặc biệt và đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phó Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành phó (Chief Operating Officer) là người giúp đỡ và hỗ trợ các hoạt động

Giám đốc tài chính (CFO)

Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer) có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Người này là người làm việc trực tiếp với CEO để thúc đẩy sự phát triển tài chính của công ty.

Một số vai trò chính của giám đốc tài chính gồm:

 • Quản lý và kiểm soát tài chính của công ty. Bao gồm việc lập dự toán, quản lý chi phí và thu nhập, đánh giá rủi ro tài chính.

 • Đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến tài chính như đầu tư, vay nợ và phân phối lợi nhuận.

 • Theo dõi và báo cáo về tình hình tài chính, doanh thu và lợi nhuận của công ty.

 • Thiết lập các chính sách và quy trình tài chính để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Các chức vụ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp công ty

Các chức vụ quản lý cấp trung là những vị trí có trách nhiệm giám sát và điều hành các bộ phận hoặc dự án cụ thể trong doanh nghiệp. Những người đảm nhận các chức vụ này sẽ trực tiếp làm việc với nhân viên và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động của công ty.

Trưởng phòng (Manager)

Trưởng phòng (Manager) là người đứng đầu một bộ phận hoặc dự án cụ thể trong doanh nghiệp. Có trách nhiệm quản lý và lãnh đạo các nhân viên trong phòng làm việc. Vai trò của trưởng phòng là tạo ra môi trường làm việc tích cực và khuyến khích nhân viên đạt được hiệu suất cao trong công việc.

Một số vai trò chính của trưởng phòng gồm:

 • Quản lý và phân công các nhiệm vụ cho nhân viên trong phòng.

 • Đưa ra các kế hoạch và chiến lược để đạt được mục tiêu của phòng.

 • Kiểm soát và giám sát sự hoạt động của phòng.

 • Là người liên lạc trực tiếp với các cấp quản lý cấp cao về hoạt động của phòng.

Quản lý dự án (Project Management)

Quản lý dự án (Project Management) là người có trách nhiệm lãnh đạo và giám sát các dự án cụ thể trong doanh nghiệp. Người này phải đảm bảo rằng dự án được triển khai đúng theo kế hoạch, đáp ứng các yêu cầu và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Một số vai trò chính của quản lý dự án gồm:

 • Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho nhóm làm việc.

 • Giám sát tiến độ và hiệu suất của dự án.

 • Điều chỉnh và quản lý các rủi ro và vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

 • Báo cáo về tình hình dự án và đưa ra các đề xuất để cải thiện hoặc thay đổi chiến lược.

Giám đốc bán hàng (Sales Director)

Giám đốc bán hàng (Sales Director) có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động bán hàng của công ty. Với vai trò quan trọng này, người này phải đảm bảo doanh thu và doanh số bán hàng đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Một số vai trò chính của giám đốc bán hàng gồm:

 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược cho hoạt động bán hàng.

 • Điều hành các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị để đẩy mạnh doanh số.

 • Quản lý và giám sát hoạt động của nhân viên bán hàng.

 • Theo dõi và phân tích kết quả bán hàng để đưa ra các biện pháp cải thiện.

Giám đốc bán hàng

Giám đốc bán hàng (Sales Director) có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động bán hàng

Các chức vị quản lý cơ sở trong môi trường doanh nghiệp

Các chức vụ quản lý cơ sở là những vị trí có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp. Những người đảm nhận các chức vụ này sẽ trực tiếp làm việc với các công nhân và có vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Trưởng nhóm sản xuất/dịch vụ

Trưởng nhóm sản xuất/dịch vụ là người đứng đầu một nhóm công nhân tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp. Vai trò của trưởng nhóm là cung cấp hướng dẫn, giám sát và đảm bảo sản phẩm/dịch vụ được chất lượng và hoàn thành đúng theo yêu cầu.

Một số vai trò chính của trưởng nhóm gồm:

 • Phân công nhiệm vụ và quản lý hoạt động của các công nhân trong nhóm.

 • Đảm bảo quy trình sản xuất/dịch vụ được thực hiện đúng theo yêu cầu.

 • Giám sát chất lượng sản phẩm/dịch vụ và đưa ra biện pháp cải thiện nếu cần thiết.

 • Báo cáo về tình hình sản xuất/dịch vụ cho trưởng phòng hoặc quản lý trực tiếp.

Tổ trưởng (Foreman)

Tổ trưởng (Foreman) là người có trách nhiệm quản lý những nhóm công nhân cụ thể trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Người này đã có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về công việc và có khả năng lãnh đạo và hướng dẫn các công nhân trong nhóm.

Một số vai trò chính của tổ trưởng gồm:

 • Quản lý và phân công nhiệm vụ cho các công nhân trong tổ.

 • Đảm bảo hiệu quả và chất lượng công việc của các công nhân trong tổ.

 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và nâng cao ý thức về an toàn trong nhóm.

 • Báo cáo về tình hình sản xuất/dịch vụ cho trưởng nhóm.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý nhóm công nhân cụ thể

Tổ trưởng (Foreman) là người có trách nhiệm quản lý những nhóm công nhân cụ thể

Chuyên viên kỹ thuật (Technical Specialist)

Chuyên viên kỹ thuật (Technical Specialist) là người có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp. Người này có trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật và cung cấp các giải pháp để cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Một số vai trò chính của chuyên viên kỹ thuật gồm:

 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong công việc.

 • Đánh giá và đưa ra các phương án để cải thiện hoạt động sản xuất/dịch vụ.

 • Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các kỹ năng và quy trình liên quan đến công việc.

 • Tham gia vào việc định giá và đánh giá hiệu suất của các dự án.

Các chức vụ hành chính trong môi trường doanh nghiệp

Các chức vụ hành chính là những vị trí có trách nhiệm hỗ trợ và thực hiện các hoạt động quản lý và điều hành của doanh nghiệp. Những người đảm nhận các chức vụ này sẽ làm việc trong phòng hành chính và có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của công ty.

Trợ lý giám đốc (Executive Assistant)

Trợ lý giám đốc (Executive Assistant) là người có trách nhiệm hỗ trợ giám đốc điều hành hoặc các cấp quản lý cấp cao khác trong công việc hàng ngày. Người này phải có khả năng quản lý thời gian và tài liệu, lên kế hoạch cho các cuộc họp và sự kiện. Đồng thời giữ liên lạc với các bên liên quan.

Một số vai trò chính của trợ lý giám đốc gồm:

 • Quản lý lịch làm việc và điều chỉnh lịch trình cho giám đốc.

 • Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và thông tin cần thiết cho các cuộc họp và buổi làm việc.

 • Điều phối thông tin và yêu cầu từ các bộ phận khác trong công ty.

 • Hỗ trợ giám đốc trong việc truyền đạt thông điệp và quyết định đến nhân viên.

Trợ lý giám đốc

Trợ lý giám đốc (Executive Assistant) là người có trách nhiệm hỗ trợ giám đốc điều hành

Nhân viên hành chính (Administrative Staff)

Nhân viên hành chính (Administrative Staff) là những người có trách nhiệm thực hiện các công việc văn phòng và hỗ trợ cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Các công việc này bao gồm xử lý tài liệu, quản lý thông tin, và hỗ trợ tổ chức các sự kiện và cuộc họp.

Một số vai trò chính của nhân viên hành chính gồm:

 • Xử lý và phân loại tài liệu, email và thông tin liên quan.

 • Hỗ trợ trong việc tổ chức và chuẩn bị cho các sự kiện, cuộc họp và chuyến đi công tác.

 • Quản lý lịch làm việc và hỗ trợ trong việc điều phối cuộc họp và lịch trình làm việc.

 • Thực hiện các công việc văn phòng khác theo yêu cầu của cấp trên.

Các chức vụ chuyên môn trong doanh nghiệp

Các chức vụ chuyên môn là những vị trí yêu cầu kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp. Những người đảm nhận các chức vụ này sẽ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Kỹ sư phần mềm (Software Engineer)

Kỹ sư phần mềm (Software Engineer) là người có kiến thức và kỹ năng về phát triển phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin. Với vai trò quan trọng này, họ tham gia vào việc thiết kế, phát triển và duy trì các hệ thống phần mềm cho công ty.

Một số vai trò chính của kỹ sư phần mềm gồm:

 • Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống phần mềm theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu.

 • Lập trình, kiểm thử và triển khai các ứng dụng phần mềm mới.

 • Duy trì và nâng cấp các hệ thống phần mềm hiện có để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

 • Hỗ trợ và đào tạo nhân viên sử dụng các ứng dụng phần mềm.

Kỹ sư phần mềm

Các chức vụ chuyên môn là những vị trí yêu cầu kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên môn 

Kiểm toán viên (Auditor)

Kiểm toán viên (Auditor) là người có trách nhiệm đánh giá và kiểm tra các hoạt động tài chính và quản lý của doanh nghiệp. Với vai trò này, họ đảm bảo rằng các quy trình và thủ tục được thực hiện đúng và hiệu quả.

Một số vai trò chính của kiểm toán viên gồm:

 • Tiến hành kiểm tra, đánh giá và xác minh thông tin tài chính của công ty.

 • Đưa ra đề xuất để cải thiện quy trình và giảm thiểu rủi ro tài chính.

 • Lập báo cáo kiểm toán và đưa ra các khuyến nghị cho cấp quản lý.

 • Theo dõi việc thực hiện các biện pháp sửa đổi và cải thiện từ báo cáo kiểm toán.

Nhà tiếp thị (Marketer)

Nhà tiếp thị (Marketer) là người có nhiệm vụ phân tích thị trường, xác định nhu cầu của khách hàng. Và phát triển chiến lược tiếp thị để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty. Với vai trò quan trọng này, họ đóng góp vào việc tăng doanh số và doanh thu cho doanh nghiệp.

Một số vai trò chính của nhà tiếp thị gồm:

 • Nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng tiêu dùng để định hình chiến lược tiếp thị.

 • Phát triển chiến dịch quảng cáo, PR và tiếp thị trực tuyến để thu hút khách hàng.

 • Đo lường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị và điều chỉnh chiến lược theo kết quả.

 • Xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng để tăng cường hình ảnh thương hiệu và doanh số bán hàng.

Mô tả công việc chi tiết của các bộ phận, chức vụ trong công ty

Dưới đây là một số mô tả công việc chi tiết cho các chức vụ quản lý, hành chính và chuyên môn trong doanh nghiệp:

Mô tả sơ lược công việc cho Trưởng phòng Marketing:

 • Phát triển chiến lược tiếp thị và quảng cáo để tăng doanh số bán hàng.

 • Quản lý và hướng dẫn nhóm tiếp thị để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và điều chỉnh khi cần thiết.

 • Báo cáo về tình hình tiếp thị và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Mô tả sơ lược công việc cho Trưởng nhóm Sản xuất:

 • Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày dựa trên yêu cầu đơn hàng và tình hình kho.

 • Phân công công việc cho các công nhân trong nhóm và giám sát tiến độ sản xuất.

 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ các quy trình sản xuất.

 • Báo cáo về sản lượng và chất lượng sản phẩm đạt được hàng ngày.

Mô tả sơ lược công việc cho Trợ lý Giám đốc:

 • Quản lý lịch làm việc và điều phối cuộc họp, sự kiện cho giám đốc.

 • Chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết cho cuộc họp và buổi làm việc.

 • Theo dõi và trả lời email, điện thoại và yêu cầu từ các bộ phận khác.

 • Hỗ trợ giám đốc trong việc thực hiện các dự án và nhiệm vụ đặc biệt.

Mô tả sơ lược công việc cho Kỹ sư phần mềm:

 • Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống phần mềm theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu.

 • Lập trình và kiểm thử ứng dụng phần mềm mới trước khi triển khai.

 • Duy trì và nâng cấp mã nguồn để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống.

 • Hỗ trợ nhân viên sử dụng và giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến phần mềm.

Yêu cầu và kỹ năng cần thiết cho từng chức vụ trong công ty

Để có thể đảm nhận các chức vụ quản lý, hành chính và chuyên môn trong doanh nghiệp, nhân viên cần phải đáp ứng một số yêu cầu và kỹ năng cần thiết sau:

Yêu cầu chung:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương.

 • Am hiểu về quy trình và nguyên tắc quản lý công ty.

 • Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và giải quyết vấn đề tốt.

Yêu cầu riêng từng chức vụ:

Trưởng phòng Marketing:

 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

 • Kỹ năng lập kế hoạch và điều hành dự án.

 • Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Trưởng nhóm Sản xuất:

 • Hiểu biết về quy trình sản xuất và quản lý chất lượng.

 • Kỹ năng lãnh đạo nhóm và giám sát tiến độ sản xuất.

 • Khả năng làm việc dưới áp lực và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Trợ lý Giám đốc:

 • Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng tự quản lý công việc.

 • Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

 • Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng và kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ sư phần mềm:

 • Kiến thức chuyên sâu về lập trình và phát triển phần mềm.

 • Kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống và giải quyết vấn đề kỹ thuật.

 • Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm một cách hiệu quả.

Đánh giá và khen thưởng cho từng bộ phận, chức vụ trong công ty

Để đảm bảo hiệu suất làm việc và khích lệ sự phát triển của nhân viên. Công ty cần thực hiện đánh giá và khen thưởng định kỳ. Việc này giúp nhận diện những người có thành tích xuất sắc và đồng thời đưa ra các biện pháp cải thiện cho những người cần hỗ trợ.

Đánh giá và khen thưởng cho từng bộ phận, chức vụ trong công ty cần thực hiện theo định kỳ

Các tiêu chí đánh giá có thể bao gồm:

 • Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra.

 • Đóng góp ý kiến xây dựng và cải thiện quy trình làm việc.

 • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

 • Khả năng giải quyết vấn đề và đối phó với tình huống khó khăn.

Khen thưởng có thể bao gồm:

 • Tặng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng cho nhân viên xuất sắc.

 • Thăng chức hoặc tăng lương cho những người có thành tích đáng khen ngợi.

 • Tổ chức các hoạt động team building và du lịch thưởng nói để tạo động lực cho nhân viên.

 • Đưa ra phản hồi tích cực và khích lệ nhân viên phát huy hơn nữa.

Kết luận

Trong một tổ chức doanh nghiệp, cấu trúc tổ chức và phân chia nhiệm vụ là yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Việc xác định rõ vai trò, yêu cầu và kỹ năng cần thiết cho các chức vụ trong công ty sẽ giúp công ty tìm ra những người tài năng và phát triển nhân viên một cách bền vững. Đồng thời, việc đánh giá và khen thưởng định kỳ cũng là cách để khích lệ sự nỗ lực và đóng góp của nhân viên. Từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và phát triển doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu thuê văn phòng hãy tham khảo các loại hình văn phòng tại Arental Việt Nam sau đây:  

>>> Cho thuê văn phòng truyền thống

>>> Cho thuê văn phòng ảo

>>> Cho thuê văn phòng chia sẻ

>>> Cho thuê văn phòng trọn gói

>>> Cho thuê phòng họp

0903642689