• Chia sẻ bất động sản này

Địa chỉ bảo hiểm xã hội các Quận tại TP.Hồ Chí Minh

Các bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh là các cơ quan trực thuộc chính phủ. Nơi này có chức năng thực hiện các chính sách cùng các chế độ của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, … Trong bài viết này sẽ cung cấp địa chỉ bảo hiểm xã hội của các quận hoặc huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ các bảo hiểm xã hội các Quận tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh là các cơ quan trực thuộc chính phủ. Nơi này có chức năng thực hiện các chính sách cùng các chế độ của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, … Trong bài viết này sẽ cung cấp địa chỉ bảo hiểm xã hội của các quận hoặc huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Bảo hiểm xã hội là gì? 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức và được bảo đảm thực hiện bởi cơ quan BHXH Việt Nam theo quy định của Pháp luật.

BHXH bao gồm 3 loại hình:

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Áp dụng cho các đối tượng lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người quản lý doanh nghiệp, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Áp dụng cho các đối tượng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Người lao động tự do, người làm nghề tự do, người nông dân, người lao động đã hết tuổi lao động, người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, người thất nghiệp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Bảo hiểm thất nghiệp: Áp dụng cho các đối tượng lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng vai trò quan trọng cho người lao động.

2. Mục đích đóng bảo hiểm xã hội 

Mục đích đóng bảo hiểm xã hội là để đảm bảo cho người lao động được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các quyền lợi của người tham gia BHXH bao gồm:

 • Hưởng chế độ ốm đau
 • Hưởng chế độ thai sản
 • Hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Hưởng chế độ thất nghiệp
 • Hưởng chế độ hưu trí
 • Hưởng chế độ tử tuất

Việc đóng bảo hiểm xã hội giúp người lao động và gia đình họ có được sự đảm bảo về kinh tế khi gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động và ổn định xã hội.

3. Ai sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các đối tượng sau đây phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

 • Người lao động là công dân Việt Nam:
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động do người sử dụng lao động là tổ chức, cá nhân đầu tư nước ngoài thuê làm việc tại Việt Nam;
  • Người làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật;
  • Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Điều 168 của Bộ luật Lao động.
 • Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 năm trở lên.

Ai sẽ đóng bảo hiểm xã hội

Là công dân Việt Nam hay người lao động nước ngoài tại Việt Nam đều phải tham gia Bảo hiểm xã hội. 

4. Các địa chỉ bảo hiểm xã hội tại TP.HCM

Dưới đây là những địa điểm bảo hiểm xã hội trên tường quận/ huyện trên địa bàn TP.HCM:

4.1 Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận 1

 • Địa chỉ: Tại số 35 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1.
 • Số điện thoại liên hệ: 028.3820.3747 - 028.3820.3474
 • Email: quan1@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

Bảo hiểm xã hội quận 1 là cơ quan thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn quận 1.

Các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có thể thực hiện trực tiếp tại trụ sở Bảo hiểm xã hội quận 1.

4.2 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 2 

 • Địa chỉ: 400 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2
 • Số điện thoại liên hệ: 028.37430056 - 028.37420469
 • Email: quan2@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

Trước đây, bảo hiểm xã hội quận 2 có địa chỉ tại số 23 Lê Thị Riêng, phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2021, quận 2 đã sáp nhập với quận 9 và Thủ Đức thành thành phố Thủ Đức. Do đó, bảo hiểm xã hội quận 2 cũng được sáp nhập vào bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức.

4.3 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 3

 • Địa chỉ: 386/79 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.
 • Số điện thoại liên hệ: (08) 38.465079
 • Email: quan3@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

Bảo hiểm xã hội Quận 3 là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn Quận 3 theo quy định.

4.4 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 4 

 • Địa chỉ: Tại số 62 đến 64 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4.
 • Số điện thoại liên hệ: (08) 38.264993 - (08) 39.432629
 • Email: quan4@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận 4

Địa điểm bảo hiểm xã hội quận 4. 

4.5 Địa chỉ của bảo hiểm xã hội tại quận 5

 • Địa chỉ: 187 Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5.
 • Số điện thoại liên hệ: 028 38.535.285
 • Email: quan5@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

>>>> ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN 1, QUẬN 3, QUẬN 7, QUẬN 10

4.6 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 6 

 • Địa chỉ: Tại số 152 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6
 • Số điện thoại liên hệ: 028.385.43385 - 028.385.43392
 • Email: quan6@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.7 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 7 

 • Địa chỉ: 136 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7
 • Số điện thoại liên hệ: 028.37850110 - 028.37850108 - 028.38733242 - 028.38733233
 • Email: quan7@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6

4.8 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 8 

 • Địa chỉ: 9 Dương Quang Đông, phường 5, quận 8
 • Số điện thoại: (028) 38.500.750
 • Email: quan8@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.9 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 9

 • Địa chỉ: Tại số 442 của Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9
 • Số điện thoại liên hệ: 028.37305165 - 028.37361890
 • Email: quan9@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.10 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 10 

 • Địa chỉ: số 781 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10.
 • Số điện thoại: (08) 38632879, (08) 38632880
 • Email: quan10@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

4.11 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 11

 • Địa chỉ: Số 5 đế 7 Hàn Hải Nguyên, phường 16, quận 11.
 • Số điện thoại liên hệ: 02839 630 620
 • Email: quan11@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

Địa điểm bảo hiểm xã hội quận 11

Địa điểm bảo hiểm xã hội tại quận 11.

4.12 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận 12

 • Địa chỉ: số 314 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12
 • Số điện thoại liên hệ: 02837 174 552
 • Email: quan12@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6

>>> TOP 3 KHU VỰC THUÊ VĂN PHÒNG ẢO ĐẮC ĐỊA NHẤT TP HCM

4.13 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận Tân Phú 

 • Địa chỉ: 52/30 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
 • Số điện thoại: (08) 39.760381
 • Email: tanphu@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.14 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận Bình Tân

 • Địa chỉ: Tại số 530 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân
 • Số điện thoại liên hệ: 028.38754475
 • Email: binhtan@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.15 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận Tân Bình 

 • Địa chỉ: 300 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình
 • Số điện thoại liên hệ: 028.39974036
 • Email: tanbinh@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.16 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận Gò Vấp 

 • Địa chỉ: Tại số 135 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp
 • Số điện thoại liên hệ: 028.39857976 - 028.35886157 - 028.39853845 - 028.35886156 
 • Email: govap@bhxhtphcm.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.17 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận Bình Thạnh 

 • Địa chỉ: 30 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh
 • Số điện thoại liên hệ: 08 35510125
 • Email: binhthanh@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.

Địa điểm bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

Địa điểm bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh.

4.18 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại huyện Bình Chánh

 • Địa chỉ: Tại số 1 đường số 4, hành chính huyện, TT. Tân Trúc, huyện Bình Chánh
 • Số điện thoại liên hệ: 028.37602303 - 37602305 - 37604738
 • Email: binhchanh@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.19 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại huyện Hóc Môn

 • Địa chỉ: 26 Lê Thị Hà, phường Tân Xuân, huyện Hóc Môn.
 • Số điện thoại liên hệ: 028.38914366
 • Email: hocmon@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.20 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại huyện Củ Chi

 • Địa chỉ: Tại số 174/1 Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi
 • Số điện thoại liên hệ: 028.38920913 - 028.37924629
 • Email: cuchi@bhxhtphcm.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

>>> Cho thuê chỗ ngồi làm việc linh hoạt theo tuần| 500.000đ/tuần

4.21 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại huyện Nhà Bè

 • Địa chỉ: Tại số 424/4 Nguyễn Bình, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
 • Số điện thoại liên hệ: 028.37770063 -  028.37770061 
 • Email: nhabe@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6

4.22 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại huyện Cần Giờ 

 • Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, TT. Cần Thạnh, huyện Cần Giờ
 • Số điện thoại liên hệ: 028.38740473
 • Email: cangio@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.23 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận Phú Nhuận

 • Địa chỉ: 40G Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận
 • Số điện thoại liên hệ: 028.39951764
 • Email: phunhuan@hochiminh.vss.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

4.24 Địa chỉ bảo hiểm xã hội tại quận Thủ Đức 

 • Địa chỉ: 22 đường 6, khu phố 5, phường Liên Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại liên hệ: 028.38962585 - 028.38962587
 • Email: thuduc@hochiminh.gov.vn
 • Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h00 - Chiều từ 14h00 đến 17h00, làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 

5. Cách tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội

Để tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

Tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: https://baohiemxahoi.gov.vn/
 • Bước 2: Tại trang chủ, chọn mục "Tra cứu" và chọn loại thông tin cần tra cứu
  • Nếu muốn tra cứu thông tin cá nhân, hãy nhập bảo hiểm xã hội và ngày tháng năm sinh.
  • Nếu muốn tra cứu thông tin về đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, hãy nhập mã số đơn vị.

Tra cứu bảo hiểm xã hội

Tra cứu bảo hiểm xã hội trực tuyến. 

Tra cứu qua tổng đài điện thoại

Hãy gọi điện cho Tổng đài của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo số 1900 969 668. Sau đó cung cấp số CMND/CCCD hoặc mã số bảo hiểm xã hội để được nhân viên tổng đài hỗ trợ tra cứu.

Tra cứu trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Hãy mang theo giấy tờ tùy thân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được nhân viên hỗ trợ tra cứu.

Các thông tin bảo hiểm xã hội mà bạn có thể tra cứu bao gồm:

 • Mã số bảo hiểm xã hội
 • Họ tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Giới tính
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
 • Nơi đăng ký tạm trú
 • Nơi làm việc
 • Quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
 • Số tiền đóng bảo hiểm xã hội
 • Chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng

Trên đây là thông tin địa chỉ bảo hiểm xã hội của các quận/ huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu còn bất kỳ thắc mắc hay có nhu cầu về các dự án Bất Động Sản, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0903 642 689 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

>>>> Dịch vụ văn phòng ảo Quận Tân Bình| Giá trọn gói 399k/tháng

0903642689