Những trường hợp giao dịch bắt buộc các bên công chứng giấy tờ

Bài viết dưới đây cung cấp những điều cần biết về công chứng, chứng thực, giá trị pháp lý và hiệu lực của văn bản công chứng, địa chỉ một số văn phòng công chứng thủ đức.

Những trường hợp giao dịch bắt buộc các bên công chứng giấy tờ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có một số trường hợp giao dịch bắt buộc phải công chứng giấy tờ. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết những trường hợp nào bắt buộc phải có giấy tờ công chứng. 

1. Các loại hợp đồng cần công chứng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các loại hợp đồng cần công chứng bao gồm:

Lĩnh vực đất đai

 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở.
 • Hợp đồng chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng đặt cọc mua bán quyền sử dụng đất.

Lĩnh vực nhà ở

 • Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.
 • Hợp đồng tặng cho nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại nhà ở.
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất ở thành quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất ở thành đất thương mại, dịch vụ.
 • Hợp đồng chuyển mục đích sử dụng đất ở.
 • Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở.
 • Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

 • Hợp đồng kinh doanh bất động sản.
 • Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.
 • Hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Các lĩnh vực khác

 • Di chúc.
 • Ủy quyền.
 • Xử lý tài sản chung của vợ chồng.
 • Xử lý tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 • Xử lý tài sản của người bị Tòa án tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết.
 • Xử lý tài sản của người chết mà không có di chúc.

Giấy tờ công chứng đa số sẽ liên quan đến giấy tờ về bất động sản hay lĩnh vực đất đai, nhà ở. 

2. Công chứng giấy tờ ở đâu?

Theo quy định của Luật Công chứng năm 2014, công chứng giấy tờ được thực hiện tại các cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng.

Cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng bao gồm:

 • Phòng công chứng: Được thành lập tại các địa phương có đủ điều kiện phát triển. UBND cấp tỉnh quyết định thành lập phòng công chứng.
 • Văn phòng công chứng: Được thành lập tại các địa phương có đủ điều kiện phát triển. UBND cấp tỉnh xem xét quyết định thành lập văn phòng công chứng trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp.

3. Vì sao phải công chứng giấy tờ?

Công chứng giúp hợp đồng, giao dịch có hiệu lực và được pháp luật công nhận. Theo quy định của pháp luật, đối với một số hợp đồng, giao dịch dân sự nhất định thì công chứng là điều kiện bắt buộc để hợp đồng, giao dịch đó có hiệu lực và được pháp luật công nhận. Ví dụ, hợp đồng mua bán, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất,...

Công chứng giúp giảm thiểu rủi ro về quyền lợi của các bên tham gia giao dịch. Khi thực hiện công chứng, công chứng viên sẽ kiểm tra tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Nếu phát hiện có sai sót, công chứng viên sẽ yêu cầu các bên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro về quyền lợi của các bên tham gia giao dịch, tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Công chứng cũng giúp các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát và các bên tham gia giao dịch có đủ độ tin cậy đối với tài sản giao dịch. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ, là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, văn bản công chứng cũng giúp các bên tham gia giao dịch có đủ độ tin cậy đối với tài sản giao dịch, tránh xảy ra các rủi ro không đáng có.

>>>>> Văn phòng cho thuê TPHCM

Công chứng giấy tờ nhằm đảm bảo tính xác thực và tính hợp pháp của hợp đồng. 

4. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Giá trị pháp lý của giấy tờ công chứng có hiệu lực từ ngày công chứng viên (tổ chức hành nghề công chứng) ký và đóng dấu vào văn bản cần công chứng.

Hợp đồng, giấy tờ giao dịch được công chứng có giá trị như văn bản chứng cứ. Những tình tiết, sự kiện được đề cập trong hợp đồng, giấy tờ giao dịch đã được công chứng không cần phải chứng minh, trừ những trường hợp Tòa án tuyên bố là văn bản có giá trị bị vô hiệu.

Văn bản dịch thuật được công chứng có giá trị sử dụng tương đương như giấy tờ, văn bản được dịch, có hiệu lực được công nhận.

Hợp đồng, giấy tờ giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên tham gia ký kết và liên quan. Trong trường hợp một bên có nghĩa vụ nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ được ghi trong hợp đồng thì bên còn lại có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, nếu các bên tham gia hợp đồng, giấy tờ giao dịch có thỏa thuận khác thì không cần ra tòa.

5. Các chủ thể tham gia công chứng

Các bên tham gia công chứng, chứng thực bao gồm:

 • Công chứng viên: Công chứng viên phải là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại các tỉnh thành thuộc quốc gia Việt Nam, có sự tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, được xét phẩm chất đạo đức tốt và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây để được xem xét, bổ nhiệm ở vị trí công chứng viên:
  • Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức.
  • Có bằng cử nhân chuyên ngành về luật.
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo về ngành nghề công chứng hay đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về ngành nghề công chứng.
  • Đạt yêu cầu trong đợt kiểm tra kết quả tập sự về hành nghề công chứng.
  • Đạt yêu cầu về sức khỏe để hành nghề công chứng.
 • Tổ chức hành nghề công chứng: Phòng công chứng và văn phòng công chứng
  • Văn phòng công chứng: Do tối thiểu từ 2 công chứng viên hợp danh thành lập như một công ty hợp danh.
  • Phòng công chứng: Được thành lập bởi UBND cấp tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở tư pháp, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.
 • Người yêu cầu công chứng: Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc ở nước ngoài.
 • Đối tượng được công chứng: Văn bản công chứng (bản dịch, hợp đồng, giao dịch).

6. Các bước làm thủ tục công chứng giấy tờ 

Công chứng là một thủ tục pháp lý quan trọng, được thực hiện bởi công chứng viên nhằm đảm bảo tính xác thực, hợp pháp của văn bản công chứng. Thủ tục công chứng giấy tờ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ công chứng bao gồm các giấy tờ cần chứng nhận, giấy tờ chứng minh nhân thân và các giấy tờ khác cần thiết.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng. Tổ chức hành nghề công chứng có thể là phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Thực hiện công chứng

Công chứng viên thực hiện việc công chứng theo quy định của pháp luật. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính xác thực, hợp pháp của nội dung văn bản công chứng. Nếu phát hiện có sai sót, công chứng viên sẽ yêu cầu người yêu cầu công chứng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bước 5: Nhận kết quả công chứng

Sau khi công chứng xong, công chứng viên trao kết quả công chứng cho người yêu cầu công chứng.

7. Địa chỉ các phòng công chứng Thủ Đức

Một số văn phòng công chứng tại Thủ Đức:

Văn phòng công chứng Nguyễn Chí Tam

 • Địa chỉ: 373 QL13, Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0913 710 700

Văn phòng công chứng Đông Thành Phố

 • Địa chỉ: 982 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000

 • Điện thoại: 0964 235 879

Văn phòng công chứng Lê Văn Dũng

 • Địa chỉ: Quận 2 cũ, 112 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: 0981 971 168

Văn phòng công chứng Thủ Đức

 • Địa chỉ: 12 Thống Nhất, Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: 028 3722 0323

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Quý

 •  Địa chỉ: 639 Lê Văn Việt, Tổ 5, KP 6, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938765689

Văn phòng công chứng Phong Phú 

 • Địa chỉ: 278 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

 • Điện Thoại: Số điện thoại đang chờ cập nhật

>>>>> Văn phòng cho thuê quận 2

Cần tìm các địa điểm văn phòng công chứng uy tín khi công chứng giấy tờ. 

8. Một số lưu ý khi công chứng giấy tờ

Để đảm bảo quyền lợi của mình, người yêu cầu công chứng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng quy định

Hồ sơ công chứng là một trong những yếu tố quan trọng để xác định tính hợp lệ của việc công chứng. Người yêu cầu công chứng cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ công chứng thường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của các bên tham gia giao dịch.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản liên quan đến giao dịch.
 • Giấy tờ chứng minh sự đồng ý của các bên liên quan trong trường hợp cần thiết.

Lựa chọn tổ chức hành nghề công chứng uy tín

Tổ chức hành nghề công chứng là nơi thực hiện thủ tục công chứng. Việc lựa chọn tổ chức hành nghề công chứng uy tín là vô cùng quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người yêu cầu công chứng.

Khi lựa chọn tổ chức hành nghề công chứng, người yêu cầu công chứng cần lưu ý một số tiêu chí sau:

 • Tính hợp pháp: Tổ chức hành nghề công chứng phải được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
 • Uy tín: Tổ chức hành nghề công chứng cần được nhiều người biết đến và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.
 • Kinh nghiệm: Tổ chức hành nghề công chứng cần có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công chứng.
 • Đội ngũ công chứng viên chuyên nghiệp: Đội ngũ công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng cần có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tìm hiểu kỹ nội dung văn bản công chứng

Trước khi ký kết văn bản công chứng, người yêu cầu công chứng cần tìm hiểu kỹ nội dung văn bản để đảm bảo quyền lợi của mình. Việc tìm hiểu kỹ nội dung văn bản công chứng sẽ giúp người yêu cầu công chứng hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch, tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung văn bản công chứng, người yêu cầu công chứng cần hỏi ý kiến công chứng viên để được tư vấn. Công chứng viên là người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực công chứng, họ sẽ giúp người yêu cầu công chứng hiểu rõ nội dung văn bản công chứng và giải đáp các thắc mắc của họ.

Tìm hiểu kỹ nội dung văn bản công chứng là một trong những bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người yêu cầu công chứng. Người yêu cầu công chứng cần lưu ý những nội dung trên để tìm hiểu kỹ nội dung văn bản công chứng một cách đầy đủ và chính xác.

Kiểm tra kỹ kết quả công chứng

Sau khi công chứng xong, người yêu cầu công chứng cần kiểm tra kỹ kết quả công chứng để đảm bảo nội dung của văn bản công chứng đúng như thỏa thuận của các bên. Việc kiểm tra kỹ kết quả công chứng sẽ giúp người yêu cầu công chứng phát hiện và chỉnh sửa kịp thời những sai sót, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Lưu giữ kết quả công chứng

Kết quả công chứng là một loại giấy tờ quan trọng, có giá trị chứng cứ trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Kết quả công chứng là căn cứ để xác định nội dung của giao dịch, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kết quả công chứng sẽ là căn cứ để giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

Vì vậy, người yêu cầu công chứng cần lưu giữ kết quả công chứng cẩn thận. Việc lưu giữ kết quả công chứng cẩn thận sẽ giúp người yêu cầu công chứng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Trên đây là những thông tin cần biết về công chứng, chứng thực và địa chỉ một số phòng và văn phòng công chứng tại TP Thủ Đức. Hy vọng rằng bạn sẽ nhanh chóng tìm kiếm được địa chỉ văn phòng công chứng giấy tờ uy tín. Và cũng đừng quên thường xuyên truy cập vào website Arental.vn để xem thêm nhiều bài viết hay và hấp dẫn khác nhé!

0903642689