Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất từ A-Z

Một số trường hợp thuế của bạn nộp cao hơn so với mức thuế bạn cần nộp. Vậy làm sao để được hoàn thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất từ A-Z

Khi tham gia lao động, cá nhân sẽ ký hợp đồng làm việc và chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, một số trường hợp thuế của bạn nộp cao hơn so với mức thuế bạn cần nộp. Vậy làm sao để được hoàn thuế TNCN. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhé!

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

 1.Giới thiệu về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 

 1.1 Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? 

Hoàn thuế thu nhập cá nhân được biết đến là thủ tục mà cơ quan thuế thực hiện để hoàn trả lại phần tiền thuế nộp thừa của cá nhân nộp thuế trong năm quyết toán. Đây là một quyền lợi của người nộp thuế, giúp họ "bù đắp" cho những khoản thuế nộp thừa trong trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ các nguồn khác và có số thuế nộp thừa.

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhập là hoàn trả lại phần tiền thuế nộp thừa của cá nhân nộp thuế trong năm quyết toán.

 1.2 Thuế thu nhập cá nhân có được hoàn trả không?

Theo khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau:

“2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.”

Trong quy định này đã nêu rõ, việc thuế TNCN được hoàn trả khi có đề nghị hoàn trả, cơ quan thuế không chủ động hoàn cho người nộp thuế. Trường hợp không đề nghị hoàn thuế, bạn sẽ được bù trừ vào kỳ sau. 

Đồng thời, pháp luật quy định hoàn thuế là hành vi của cơ quan có thẩm quyền thu thuế trả lại số tiền thuế đã thu được trước đó. 

Một số trường hợp được hoàn thuế TNCN như sau: 

 • Số tiền thuế TNCN đã nộp trong năm phải nhiều hơn số thuế TNCN phải nộp. 

 • Đã nộp thuế TNCN nhưng thu nhập chịu thuế dưới mức phải nộp thuế. 

 • Cá nhân phải có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn thuế. 

 • Phải làm đề nghị hoàn thuế TNCN theo đúng quy luật hiện hành. 

 • Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan thẩm quyền. 

 Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

 1.3 Cách in tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Để in tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất, bạn truy cập vào liên kết: 

https://bieu-mau-khai-quyet-toan-thue-tncn-nam-2022 để tải biểu mẫu về máy. Sau đó, bạn chỉ cần mở file đã tải về và in tờ khai thuế TNCN theo ý muốn. 

 1.4 Cách rút thuế thu nhập cá nhân

Để rút thuế thu nhập cá nhân được hoàn lại, cá nhân phải đảm bảo đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán. Hoặc bạn phải có yêu cầu hoàn thuế. 

Việc hoàn thuế, rút thuế TNCN không phải là thủ tục bắt buộc. Vì nếu có số thuế nộp thừa, bạn sẽ được bù trừ vào kỳ sau. Trường hợp cá nhân muốn rút thuế TNCN, bạn phải có mã số và đề nghị hoàn thuế.

Để yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân, bạn phải có đầy đủ các điều kiện cơ bản như sau: 

 • Mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. 

 • Tiền thuế nộp thừa. 

 • Đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ không chủ động hoàn thuế cho người nộp thuế. Trường hợp bạn không đề nghị hoàn thuế sẽ được bù trừ vào kỳ sau. 

 1.5 Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

 

Điều kiện để hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Theo điều 23, Thông tư 92/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC), quy định chi tiết về điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân: 

“Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

 2. Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tiền thuế TNCN hoàn trả được tính theo công thức như sau: 

Số tiền hoàn thuế TNCN = Số tiền thuế TNCN đã nộp - Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế. 

Trong đó: Kết quả tính trên dương là số tiền thuế đã nộp thừa. Còn nếu kết quả âm, số tiền thuế nộp thiếu. 

 2.1 Số tiền thuế TNCN nộp 

Đây là số tiền được xác định trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN. 

Đối với các loại giấy tờ này, bạn có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp khi thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. 

 2.2 Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán 

Công thức: 

Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế - tổng các khoản giảm trừ)/ 12 tháng] x thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần x 12 tháng

 • Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận từ 01/01 đến 31/12 năm quyết toán. 

 • Các khoản giảm trừ gồm có: giảm trừ cảnh (bản thân + người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc + các khoản đóng góp từ thiện, khuyết học, nhân đạo,... (nếu có). 

 3. Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân

 3.1 Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Theo điều 42, Thông tư 80/2021/TT-BTC hồ sơ hoàn thuế TNCN được thực hiện như sau: 

Trường hợp 1

Tổ chức, cá nhân sẽ chi trả thu nhập được ủy quyền quyết toán TNCN thay cho người lao động. 

Hồ sơ hoàn thuế TNCN sẽ bao gồm các yếu tố sau:  

 • Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

 • Văn bản ủy quyền được pháp luật quy định trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý và người nộp thuế. 

 • Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I. Đây là thông tư được áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 

Lưu ý 

 • Nếu doanh nghiệp chỉ nộp trực tiếp, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin hoàn thuế thu nhập cá nhân cần thực hiện đầy đủ như trên và đem lên cơ quan thuế. 

 • Trường hợp nộp online, bạn cần làm trên phần mềm HTKK và kết xuất XML nộp qua mạng. Đối với chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN, bạn hãy scan rồi đính kèm vào file Word hoặc Excel. Sau khi nộp xong giấy đề nghị hoàn thuế, bạn vào ‘’Tra cứu’’ để nộp đính kèm. 

Thời hạn làm thủ tục xin hoàn thuế thu nhập cá nhân là bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế.

Hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Trường hợp 2

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế. Điều này đã được thể hiện trong Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã trình bày rõ trong phần điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân. 

Có 2 cách nộp tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN: nộp trực tiếp (file Excel) và nộp online (file XML). 

Cách 1: Nếu nộp trực tiếp, các bạn chuẩn các loại giấy tờ để nộp cho cơ quan thuế gồm: 

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN. 

 • Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN. 

 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Đây là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp cho bạn. 

 • Chứng minh nhân dân. 

 • Bản chụp hợp đồng lao động, nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh. 

 • Sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú nếu quyết toán thuế tại các cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 

Cách 2: Nếu nộp online, bạn cần làm tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML. Sau đó, bạn truy cập vào trang web https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn

 3.2 Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN 

Trường hợp 1: Doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

Trường hợp 2: Cá nhân tự làm hồ sơ hoàn thuế TNCN 

Theo hướng dẫn trong khoản 3, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính, nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương được tính như sau: 

Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN 

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương sẽ trực tiếp khai thuế trong năm, nơi nộp hồ sơ quyết toán là cơ quan thuế mà cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm. 

 • Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. 

 • Trường hợp có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng của cá nhân có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, việc nộp hồ sơ quyết toán thuế thực hiện tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng. 

 Cập nhật ngay cách tính thuế thu nhập cá nhân

 3.3 Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế 

Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC: ‘’Thời gian giải quyết hoàn thuế chậm nhất là 6 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN’’.

 4 Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân 905

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân không bao gồm các loại thuế khác, chuyển đến bộ phận có chức năng, nhiệm vụ giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN có liên quan để phân loại và giải quyết hồ sơ hoàn thuế. 

Thu nhập thông tin, tài liệu, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế. Sau đó, cá nhân/ doanh nghiệp đề nghị các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan để đối chiếu, xác minh có liên quan đến hồ sơ đề nghị hoàn thuế không. 

Đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh, có hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì bước giải quyết hồ sơ liên quan đến hồ sơ tại cơ quan thuế thực hiện như sau: 

 • Đối với nội dung chưa rõ, liên quan đến số thuế chưa đủ điều kiện hoàn thuế: dự thảo văn bản đề nghị người nộp thuế đến trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, trình thủ trưởng cơ quan thuế duyệt ký gửi người nộp thuế. 

 • Đối với số thuế đã được xác định đủ điều kiện hoàn thuế, thực hiện tiếp các công việc đề xuất hoàn thuế. 

 • Riêng hồ sơ hoàn thuế thu nhập, bạn cần thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và tạm thời không phải qua bộ phận QLN xác nhận nợ thuế. 

Đối với cá nhân kinh doanh, bạn phải giải quyết hồ sơ hoàn thuế tương tự như giải quyết hồ sơ thuế GTGT. 

 5. Quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân

 5.1 Đảm bảo có tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân 

Tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân rất quan trọng trong việc kê khai thuế online. Bên cạnh việc đến cơ quan thuế để yêu cầu, bạn còn phải hoàn thành đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử ngay tại nhà qua các trang Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thuế điện tử Việt Nam, đăng ký qua ứng dụng HCM Tax. 

Những quy định hoàn thuế thụ nhập cá nhân 

 5.2 Hoàn thành tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN 

Tờ khai quyết toán thuế 02/QTT-TNCN là giấy tờ thiết yếu trong hồ sơ quyết toán thuế. Cá nhân muốn trực tiếp nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế phải điền đầy đủ tờ khai hoặc sử dụng bằng các ứng dụng như HTKK, HTKT TNCN v3.3.2 nộp qua mạng bằng file XML hoặc đến cơ quan thuế nộp trực tiếp bằng file Excel.  

 6. Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TP.HCM 

 6.1 Dịch vụ hoàn thuế TNCN Anpha 

Công ty kế toán Anpha chuyên về lĩnh vực kế toán và pháp lý. Đến với Anpha, bạn sẽ được trải nghiệm các gói dịch vụ chuyên sâu như tư vấn thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh, kê khai, quyết toán thuế,... Sau nhiều năm phát triển, Anpha tự tin là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực kế toán và pháp lý tại TP.HCM, Hà Nội. 

 6.2 Dịch vụ hoàn thuế TNCN Sao Vàng 

Công ty kế toán và tư vấn Sao Vàng có trụ sở tại TP.HCM, chuyên cung cấp các dịch vụ hoàn thuế TNCN chất lượng. Đến với Sao Vàng, cá nhân và doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thông thiết cần thiết về thuế theo quy định. Dịch vụ hoàn thuế của Sao Vàng được thực hiện toàn bộ các thủ tục, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ cho cơ quan thuế cũng như giải trình hồ sơ. 

 6.3 Dịch vụ hoàn thuế TNCN ACC 

Công ty Luật ACC là một trong những đơn vị hoàn thuế TNCN uy tín tại TPHCM. Tiêu chí mà công ty ACC đặt lên hàng đầu là đảm bảo cho khách hàng chuyên tâm công tác, làm việc mà vẫn an tâm “tiền’’ của bạn sẽ về với bạn theo thời hạn mong muốn. 

Kết luận 

Trên đây là thông tin chi tiết về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng qua bài viết, bạn đã phần nào có cái nhìn tổng quan về điều kiện, yêu cầu cũng như thủ tục hoàn thuế TNCN, Đừng quên chia sẻ bài viết và cập nhật thường xuyên vào website Arental.vn để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác nữa nhé!

0903642689