Những điều liên quan đến khai báo thuế mà người nộp thuế cần biết

Khai báo thuế là hoạt động bắt buộc của các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong nước. Khai bao thue mang mục đích giúp nhà nước quản lý và điều tiết thị trường kinh doanh.

Những điều liên quan đến khai báo thuế mà người nộp thuế cần biết

Khai báo thuế là một nghĩa vụ bắt buộc của mọi tổ chức, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Vậy khai báo thuế là gì? Những điều liên quan đến khai báo thuế mà người nộp cần phải nắm rõ lag gì? Hãy cùng Arental.vn tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây. 

1. Khai báo thuế là gì?

Khai báo thuế là một hoạt động hành chính bắt buộc của doanh nghiệp, được thực hiện định kỳ theo quý, nhằm kê khai các thông tin về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp với cơ quan thuế có thẩm quyền.

Khai báo thuế đúng hạn, chính xác là điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giảm thiểu rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Được cơ quan thuế giải quyết các thủ tục hành chính về thuế kịp thời, thuận lợi
 • Được hưởng các ưu đãi, chính sách về thuế

Ngoài ra, khai báo thuế đúng hạn, chính xác cũng góp phần đảm bảo thu ngân sách nhà nước, giúp Nhà nước có nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Khai báo thuế là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp đang hoạt động.

Khai báo thuế là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp đang hoạt động. 

2. Các loại thuế thường nộp

Tại Việt Nam, có nhiều loại thuế khác nhau được phân loại theo các tiêu chí khác nhau.

Dưới đây là một số loại thuế thường nộp:

 • Thuế xuất nhập khẩu hàng hóa: Loại thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ được tiêu thụ ở Việt Nam, có mức tiêu thụ cao, gây tác động xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng. 
 • Thuế bảo vệ môi trường: Là loại thuế đánh vào sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây ô nhiễm môi trường. 
 • Thuế môn bài: Loại thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, trừ các đối tượng được miễn thuế. 
 • Thuế thu nhập cá nhân: Thuế đánh vào thu nhập của cá nhân, bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ vốn,... 
 • Thuế giá trị gia tăng: Thuế đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Loại thuế đánh vào thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập từ vốn,... 

Ngoài ra, còn có một số loại thuế khác như: thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,...

3. Ý nghĩa của khai báo thuế

Khai báo thuế là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý thuế của nhà nước. Thông qua việc khai báo thuế, cơ quan thuế có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có nghĩa vụ khai báo thuế. Doanh nghiệp phải tự lập báo cáo thuế, nộp báo cáo thuế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo thuế.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo điện tử. Báo cáo điện tử là một phương thức khai báo thuế tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

4. Các cách thức kê khai và cách tính thuế

Dưới đây là cách khai báo thuế cho từng loại thuế:

Đối với thuế GTGT

Khai báo thuế GTGT là một thủ tục bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh. Doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai thuế GTGT theo một trong hai phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp.

Phương pháp khấu trừ

 • Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp kinh doanh có doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT lớn hơn một tỷ đồng trong năm hoặc có doanh thu bình quân hàng quý của năm trước liền kề lớn hơn một tỷ đồng.
 • Cách thức kê khai: Doanh nghiệp lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT và nộp cho cơ quan thuế trước thời hạn 30 ngày của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Cách tính thuế: Thuế GTGT phải nộp = Giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT - Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào chịu thuế GTGT.

Phương pháp trực tiếp

 • Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp kinh doanh có doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nhỏ hơn một tỷ đồng trong năm hoặc có doanh thu bình quân hàng quý của năm trước liền kề nhỏ hơn một tỷ đồng.
 • Cách thức kê khai: Doanh nghiệp lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT và nộp cho cơ quan thuế trước thời hạn 30 ngày của tháng tiếp theo.
 • Cách tính thuế: Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu chịu thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT.

Lưu ý

 • Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp khi thành lập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thể thay đổi phương pháp kê khai thuế GTGT trong năm nếu đáp ứng đủ điều kiện.
 • Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của cá nhân từ tiền lương, tiền công, kinh doanh, chuyển nhượng tài sản, bản quyền, thừa kế, quà tặng và các nguồn thu nhập khác.

Kê khai thuế TNCN theo quý:

 • Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp trả thu nhập cho cá nhân.
 • Cách thức kê khai: Doanh nghiệp lập tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 05/KK-TNCN và nộp cho cơ quan thuế trước thời hạn 30 ngày của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Cách tính thuế: Thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập chịu thuế - Tổng số giảm trừ gia cảnh - Các khoản được miễn thuế

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế TNCN cho người lao động.
 • Người lao động có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp các giấy tờ cần thiết để kê khai thuế TNCN.
 • Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

>>>>> Thông tin văn phòng chia sẻ TPHCM

Các doanh nghiêp tự mình báo cáo số liệu và nộp báo cáo lên các cơ quan thuế.

Các doanh nghiêp tự mình báo cáo số liệu và nộp báo cáo lên các cơ quan thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số thuế TNDN phải nộp được tính dựa trên lợi nhuận tính thuế, sau khi trừ đi các khoản được miễn thuế.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai thuế TNDN theo quý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Trong kỳ khai thuế TNDN theo quý, doanh nghiệp chỉ cần khai báo số thuế TNDN tạm nộp. Số thuế TNDN tạm nộp được xác định bằng cách lấy 1/4 số thuế TNDN phải nộp của năm.

Số thuế TNDN quyết toán là số thuế TNDN thực tế phải nộp sau khi tính toán lại toàn bộ số thuế TNDN phát sinh trong năm.

Nếu thuế TNDN tạm nộp lớn hơn thuế TNDN quyết toán thì doanh nghiệp được hoàn lại tiền nộp thừa. Nếu thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn thuế TNDN quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền còn thiếu.

 • Trường hợp số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số thuế TNDN quyết toán từ 20% trở lên, doanh nghiệp phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu vào ngày cuối của quý 4.
 • Trường hợp số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số thuế TNDN quyết toán dưới 20%, doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền thiếu trong khoảng thời gian giữa ngày nộp tạm thuế và ngày nộp thuế.

Lưu ý

 • Doanh nghiệp có thể kê khai thuế TNDN theo năm nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp có thể nộp thuế TNDN theo phương thức điện tử.

5. Lịch nộp báo cáo thuế

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thuế này được thu một lần trong năm, với mức thu được quy định theo từng bậc, phụ thuộc vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân.

 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động: Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối tháng 1 của năm sau.
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Thời hạn nộp thuế môn bài trước ngày cuối cùng của tháng mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Ngoài thuế môn bài, các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,... cũng được quy định thời hạn nộp tờ khai theo các kỳ kế toán khác nhau. Cụ thể:

 • Thời hạn nộp tờ khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
 • Thời hạn nộp tờ khai theo quý: Chậm nhất là ngày cuối tháng của tháng đầu quý sau.
 • Thời hạn nộp quyết toán cuối năm: Chậm nhất là trước khi kết thúc 90 ngày của năm sau tính theo dương lịch.

6. Cách làm báo cáo thuế

Có 2 cách báo cáo thuế, đó là:

Báo cáo thuế theo tháng

Đối với báo cáo thuế theo tháng, doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN) kỳ kê khai tháng.
 • Báo cáo thuế thu nhập đặc biệt.
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT) kỳ kê khai tháng.
 • Báo cáo tình hình thực tế sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Báo cáo thuế theo quý

Đối với báo cáo thuế theo quý, doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ:

 • Đối với thuế GTGT:
  • Bảng kê khai hóa đơn chứng từ các loại hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp mua vào.
  • Bảng kê khai hóa đơn chứng từ hàng hóa và dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh bán ra.
  • Các bảng kê khai phụ lục khác nếu có được cung cấp theo mẫu quy định pháp luật.
 • Đối với thuế TNCN và thuế TNDN:
  • Sử dụng các mẫu tờ khai theo quy định tùy vào những trường hợp và kỳ nộp khác nhau.

Lưu ý

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối tháng của tháng đầu quý sau.
 • Doanh nghiệp có thể nộp báo cáo thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

>>>>> Chỗ ngồi làm việc chỉ 33k/ngày quận 2

Các công ty dịch vụ báo cáo thuế giúp là giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các công ty dịch vụ báo cáo thuế giúp là giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

7. Các bước thực hiện khai báo thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế thường bao gồm các loại giấy tờ:

 • Tờ khai thuế theo mẫu quy định.
 • Bảng kê khai hóa đơn, chứng từ.
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Tờ khai thuế theo mẫu quy định được ban hành kèm theo các văn bản quy định về thuế. Người nộp thuế có thể lấy tờ khai thuế tại cơ quan thuế hoặc tải về từ website của Tổng cục Thuế.

Bảng kê khai hóa đơn, chứng từ được lập để tổng hợp các thông tin về hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Các giấy tờ khác có liên quan bao gồm các giấy tờ chứng minh nguồn thu, chi phí của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Kê khai thuế

Có thể được thực hiện theo hai hình thức:

 • Khai báo thuế trực tiếp: Người nộp thuế trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ khai thuế. Khi đến cơ quan thuế, người nộp thuế cần mang theo đầy đủ hồ sơ khai thuế theo quy định.
 • Khai báo thuế gián tiếp: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Để khai báo thuế gián tiếp, người nộp thuế cần có tài khoản trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Nộp thuế

Sau khi khai báo thuế, người nộp thuế phải nộp số thuế theo quy định. Số thuế phải nộp được xác định dựa trên các thông tin đã kê khai trong tờ khai thuế.

Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

8. Dịch vụ báo cáo thuế

Báo cáo thuế là một thủ tục bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc thực hiện báo cáo thuế có thể gặp nhiều khó khăn, tốn kém thời gian và chi phí. Do đó, dịch vụ báo cáo thuế ra đời đã trở thành giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp này.

Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ do các công ty kế toán cung cấp, giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục báo cáo thuế theo quy định của pháp luật. Các công ty kế toán có đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế. Do đó, họ có thể thực hiện báo cáo thuế một cách nhanh chóng, chính xác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết về cách khai báo thuế và những lưu ý cần biết khi khai báo thuế. Để khai báo thuế đúng hạn, chính xác, bạn cần nắm rõ các quy định về khai báo thuế, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai thuế, kê khai thuế chính xác, trung thực và nộp thuế đúng hạn. Nếu thấy bài viết hay, hãy chia sẻ với bạn bè và người thân để mọi người cùng biết.

Và cũng đừng quên thường xuyên truy cập vào website Arental.vn để xem thêm nhiều bài viết hay và hữu ích khác.

0903642689