Cách tính lương hưu mới nhất hiện nay người lao động cần biết

Cách tính lương hưu cho người lao động, Hồ sơ để lĩnh tiền lương hưu gồm những gì? Xem ngay bài viết để biết các thông tin nhé.

Cách tính lương hưu mới nhất hiện nay người lao động cần biết

Cách tính lương hưu mới nhất được tính như thế nào? Điều kiện để có thể được hưởng lương hưu là gì? Đây là những câu hỏi phổ biến mà người lao động thắc mắc. Vậy hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách tính lương hưu mới nhất hiện nay nhé. 

cách tính lương hưu nghỉ hưu non

Hướng dẫn cách tính lương hưu mới nhất cho người lao động. 

1. Lương hưu là gì? 

Lương hưu là một khoản tiền được trả cho người lao động khi họ nghỉ hưu, ngừng làm việc hoặc không có thu nhập từ công việc chính thức.

Đây thường là một khoản tiền định kỳ được cung cấp bởi chính phủ, các tổ chức hoặc doanh nghiệp mà người lao động đã đóng góp vào trong suốt thời gian làm việc của họ thông qua các chương trình bảo hiểm xã hội hoặc các kế hoạch hưu trí.

Mục đích của lương hưu là cung cấp một nguồn thu nhập ổn định cho người lao động khi họ không còn làm việc hoặc khi họ đã về già và không còn có khả năng làm việc như trước. Lương hưu giúp bảo vệ sự ổn định tài chính và cuộc sống của người già trong giai đoạn nghỉ hưu.

cách tính lương hưu nghỉ hưu non

Lương hưu là một nguồn cung cấp ổn định cho nguowifblao động khi không còn làm việc hoặc khi về già. 

2. Điều kiện cần có để được hưởng mức lương hưu theo quy định của pháp luật

Theo Điều 54 của Bộ Luật Bảo hiểm xã hội, quy định về việc hưởng lương hưu được xác định dựa trên các tiêu chí nhất định. Người lao động sẽ được hưởng lương hưu khi họ đã đóng đủ 20 năm BHXH trở lên, với điều kiện là lao động nam đạt độ tuổi 60 và lao động nữ đạt độ tuổi 55.

Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể. Đó là những người lao động thuộc các đối tượng sau đây:

 • Lao động nam trong độ tuổi từ 55 đến 60 và lao động nữ từ 50 đến 55. Tất cả những người này phải có ít nhất 15 năm làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc hoặc nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi được phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.
 • Người lao động mắc HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.
 • Đối với các lực lượng của quân nhân hoặc công an nhân dân, độ tuổi nghỉ hưu giảm xuống từ 50 đến 55 năm, miễn là họ đã có ít nhất 15 năm làm việc.

Ngoài ra, đối với các lao động nữ làm việc tại các xã phường, họ chỉ cần đóng bảo hiểm từ 15 đến 20 năm và đủ độ tuổi 55 để được hưởng lương hưu. Những quy định này cung cấp một hình thức bảo vệ và hỗ trợ cho người lao động trong quá trình nghỉ hưu.

cách tính lương hưu nghỉ hưu non

Lao động nam đạt độ tuổi 60 và lao động nữ đạt độ tuổi 55 khi đóng đủ 20 năm BHXH sẽ được hưởng lương hưu.

3. Cách để tính lương hưu mới nhất hiện nay

Dưới đây là hai cách tính lương hưu cơ bản:

3.1. Lương hưu bảo hiểm hàng tháng

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cụ thể:

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

 • Người đóng BHXH đủ 20 năm (đối với nam) và 15 năm (đối với nữ) sẽ được hưởng tỷ lệ 45%. Tỷ lệ này sẽ tăng thêm 2% cho mỗi năm đóng BHXH tiếp theo.
 • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

cách tính lương hưu nghỉ hưu non

Mức hưởng lương hưu sẽ dựa vào tỷ lệ lương hưu và mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

>>> Địa chỉ ủy ban nhân dân TP.Thủ Đức

3.2. Lương hưu trợ cấp 1 lần

Khi người lao động có thời gian đóng BHXH vượt quá số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, họ sẽ được hưởng một khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Mức trợ cấp một lần được tính dựa trên số năm đóng bảo hiểm xã hội vượt quá số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính bằng 0,5 tháng của mức bình quân thu nhập hàng tháng đóng BHXH.

Điều này mang lại một lợi ích bổ sung cho người lao động có sự đóng góp lâu dài và đáng kể vào hệ thống bảo hiểm xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ khi nghỉ hưu.

4. Cách chi tiết để tính lương hương của bình quân trong 5 năm cuối

Theo quy định của Điều 62 trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được xác định là thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương đó và sẽ được tính toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này. Quy định tiếp theo chỉ ra cách tính bình quân tiền lương tháng dựa trên số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

Nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu sẽ được tính.

Mbqtl của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, sẽ được tính dựa trên số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu. Trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995, Mbqtl sẽ được tính theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 20 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995, Mbqtl được tính bằng cách chia tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc cho 60 tháng.

>>> Các thông tin bảo hiểm xã hội người lao động cần biết

5. Hồ sơ cần thiết để hưởng lương hưu cho người lao động nghỉ hưu trước tuổi (nghỉ hưu non)

Để được nhận lương hưu, người lao động cần chuẩn bị một số hồ sơ cơ bản như sau:

 • Đối với những người tham gia đóng BHXH theo hệ tự nguyện:

  • Sổ bảo hiểm xã hội.
  • Đơn xin đề nghị (mẫu số 14-HSB).
  • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động).
  • Bản sao giấy chứng nhận người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.
  • Hóa đơn và chứng từ liên quan đến các khoản phí giám định.
  • Bảng kê nội dung giám định của các cơ sở đã thực hiện.
 • Đối với những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc của đơn vị:

  • Sổ bảo hiểm xã hội.
  • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu.
  • Hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.
  • Biên bản giám định về mức suy giảm khả năng lao động do Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động).
  • Bản sao giấy chứng nhận người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.

Sau khi đã chuẩn bị các giấy tờ trên, người lao động cần gửi hồ sơ đến các cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết và chi trả phần lương hưu. Các cơ quan sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, sau đó chi trả tiền lương hưu cho người lao động.

6. Một số câu hỏi về lương hưu của người lao động?

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến lương hưu mà người dân thường quan tâm:

6.1. Có những loại lương hưu nào?

Một số loại lương hưu phổ biến, bao gồm:

 • Lương hưu hưu trí: Đây là loại lương hưu mà người lao động nhận sau khi đạt đến tuổi nghỉ hưu do quy định của hệ thống bảo hiểm xã hội hoặc của doanh nghiệp. Tuổi nghỉ hưu thường được quy định trước và người lao động sẽ nhận được một số tiền được tính dựa trên lương hoặc thu nhập trước khi nghỉ.
 • Lương hưu vĩnh viễn: Đây là loại lương hưu mà người lao động nhận được suốt đời sau khi nghỉ hưu. Điều kiện và số tiền nhận được có thể khác nhau tùy theo quy định của bảo hiểm xã hội hoặc các kế hoạch hưu trí của doanh nghiệp.
 • Lương hưu sớm: Người lao động có thể chọn nghỉ hưu sớm trước tuổi nghỉ hưu bình thường. Tuy nhiên, việc này thường đi kèm với mức lương hưu giảm do thời gian nhận lương hưu kéo dài lâu hơn.
 • Lương hưu phụ thuộc vào người thụ hưởng: Trong một số trường hợp, lương hưu có thể được trả không chỉ cho người lao động mà còn cho vợ/chồng hoặc người thụ hưởng khác như con cái hoặc người phụ thuộc.
 • Lương hưu tự thầu: Đây là loại lương hưu mà người lao động tự tích lũy bằng cách đóng các khoản tiết kiệm hoặc đóng vào các kế hoạch hưu trí cá nhân.

6.2. Mức lương hưu có thể thay đổi theo thời gian không và những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc thay đổi này?

Mức lương hưu có thể thay đổi theo thời gian và có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc thay đổi này. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:

 • Thay đổi quy định pháp luật: Quy định pháp luật về lương hưu có thể được thay đổi bởi các cơ quan pháp luật, chính phủ, hoặc cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cách tính toán và mức độ hưởng lương hưu của người lao động.
 • Thay đổi về chỉ số kinh tế: Mức lương hưu thường được điều chỉnh theo chỉ số kinh tế như tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế, hoặc chỉ số giá cả. Nếu có sự thay đổi trong các chỉ số này, mức lương hưu cũng có thể thay đổi tương ứng.
 • Thời gian đóng bảo hiểm: Thời gian và số lượng đóng bảo hiểm xã hội cũng ảnh hưởng đến mức lương hưu. Người lao động có thể chọn đóng bảo hiểm trong thời gian dài hơn để tăng mức lương hưu sau này.
 • Thu nhập trước khi nghỉ hưu: Mức lương hưu thường dựa trên thu nhập trước khi nghỉ hưu của người lao động. Do đó, mức thu nhập này càng cao thì mức lương hưu cũng có thể cao hơn.
 • Chính sách của cơ quan bảo hiểm: Các cơ quan bảo hiểm xã hội có thể thiết lập chính sách khác nhau về việc điều chỉnh và thay đổi mức lương hưu dựa trên các yếu tố cụ thể trong quy định của họ.

6.3. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức lương hưu của một người lao động sau khi đã nghỉ hưu?

Mức lương hưu của một người lao động sau khi đã nghỉ hưu có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố sau:

 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội: Thời gian mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến mức lương hưu. Thường thì, càng lâu thời gian đóng bảo hiểm, mức lương hưu càng cao.
 • Thu nhập trước khi nghỉ hưu: Mức thu nhập trước khi nghỉ hưu cũng là một yếu tố quan trọng. Thường thì, người lao động có thu nhập cao trước khi nghỉ hưu sẽ nhận được mức lương hưu cao hơn.
 • Tuổi nghỉ hưu: Tuổi nghỉ hưu của người lao động cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương hưu. Một số hệ thống bảo hiểm có quy định tuổi nghỉ hưu khác nhau và mức lương hưu có thể thay đổi tùy thuộc vào tuổi này.
 • Quy định pháp luật và chính sách bảo hiểm: Quy định pháp luật và chính sách của cơ quan bảo hiểm cũng ảnh hưởng đến mức lương hưu. Các quy định về cách tính toán và điều chỉnh lương hưu có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia và từng hệ thống bảo hiểm.
 • Các yếu tố kinh tế và xã hội: Tình trạng kinh tế và xã hội của đất nước cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương hưu thông qua các quy định về lạm phát, tăng trưởng kinh tế, và các yếu tố khác.

6.4. Người lao động có thể nhận được các khoản trợ cấp hay phụ cấp khác kèm theo lương hưu không?

Người lao động có thể nhận được các khoản trợ cấp hoặc phụ cấp khác kèm theo lương hưu, tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và hệ thống bảo hiểm xã hội cụ thể.

Dưới đây là một số khoản trợ cấp hoặc phụ cấp có thể đi kèm với lương hưu:

 • Trợ cấp mất sức lao động: Đây là khoản trợ cấp được cung cấp cho những người lao động mất sức lao động hoặc bị thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
 • Trợ cấp con cái: Có các quy định về trợ cấp cho con cái của người lao động, đặc biệt là trong trường hợp người lao động qua đời.
 • Trợ cấp phụ thuộc: Trợ cấp này thường được cung cấp cho những người phụ thuộc của người lao động, như vợ/chồng, con cái, người cha mẹ già yếu, hoặc những người có nhu cầu cần sự chăm sóc đặc biệt.
 • Phụ cấp khu vực: Đôi khi, có các chương trình phụ cấp khu vực dành cho những người sống ở các vùng nông thôn hoặc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
 • Các khoản trợ cấp đặc biệt: Ngoài ra, có thể có các khoản trợ cấp đặc biệt khác được cung cấp tùy thuộc vào các chính sách và quy định cụ thể của quốc gia hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, điều này cần được kiểm tra cẩn thận với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc các tổ chức chính phủ địa phương để hiểu rõ về các quy định và điều kiện cụ thể về việc nhận các khoản trợ cấp hoặc phụ cấp kèm theo lương hưu.

Trên đây là những thông tin về cách tính lương hưu cũng như các hồ sơ cần chuẩn bị để lĩnh tiền nghỉ hưu. Với những thông tin chúng tôi chia sẻ hy vọng quý khách đã có được những thông tin hữu ích. Và để biết thêm các thông tin hay và hữu ích khác hãy truy cập vào website Arental.vn nhé. 

0903642689