Ngân hàng nào GIẢM LÃI SUẤT VAY MUA NHÀ giữa đại dịch Covid-19?

Cập Nhật: 27/4/2020 | 6:32:40 AM

Hiện nay, đã có một số ngân hàng thực hiện chính sách cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho các khách hàng vay mua nhà giữa đại dịch Covid-19.

Hiện nay, đã có một số ngân hàng thực hiện chính sách cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho các khách hàng vay mua nhà giữa đại dịch Covid-19.

093 188 2101